ผ่าตัดผ่านกล้องกระดูกและข้อ

การผ่าตัดผ่านกล้องกระดูกและข้อ ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต การรักษาของเราจะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษา ข้อเข่า ไหล่ เนื่องจากเราเล็งเห็นความสำคัญในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคข้อและเอ็นในข้อ ซึ่งจะทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรัง หากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้กล้องส่องข้อเพื่อเย็บและซ่อมแซมเอ็นภายในข้อ จะช่วยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

อาการบาดเจ็บที่พบบ่อยส่วนใหญ่มาจากการเล่นกีฬา

เนื่องจากเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าทำหน้าที่ป้องกันการเคลื่อนไหวของข้อเข่าไปในทิศทางด้านหน้าในการบิดหมุน ฉะนั้นการบาดเจ็บที่ทำให้เส้นเอ็นไขว้หน้าขาดได้ ก็มักจะเกิดจาการบิดหมุนอย่างรุนแรง เช่น

 • การเล่นฟุตบอล หรือเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันหรือถูกกระแทกจากด้านอื่น ซึ่งขาเราปักอยู่กับพื้น แล้วเกิดการบิดหมุน ที่ข้อเข่า ซึ่งการบิดหมุนเนี่ยทำให้เส้นเอ็นที่ข้อเข่าฉักขาดได้
 • การเกิดอุบัติเหตุ จากรถชน รถมอเตอร์ไซค์ โดยส่วนใหญ่จากการเล่นกีฬา ก็มาจากกีฬาที่บิดหมุนของร่างกาย มีการเคลื่อนไหวผิดทิศทาง และหันทันที ซึ่งการออกกำลังกาย การเดินวิ่งก็ไม่วค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่ เพราะไม่มมีการบิดหมุนทันที เปลี่ยนทิศทางกระทันหัน

กีฬาที่มักเกิดการบาดเจ็บ

คือ กีฬาจำพวก Contact Sport กีฬาที่ต้องปะทะกัน เช่น

 • Basketball
 • Volleyball
 • Baseball
 • Softball

ส่วนข้อเข่านั้นมีกลุ่มเอ็นอยู่ทั้งหมด 4 กลุ่มใหญ่ได้แก่

 1. กลุ่มป้องกันการเคลื่อนไหวด้านหน้า คือ เอ็นไขว้หน้า
 2. กลุ่มป้องกันการเคลื่อนไหวด้านหลัง คือ เอ็นไขว้หลัง
 3. กลุ่มป้องกันการเคลื่อนไหวด้านนอก คือ เอ็นกลุ่มด้านนอก
 4. กลุ่มป้องกันการเคลื่อนไหวด้านใน คือ เอ็นกลุ่มด้านใน

เอ็นกลุ่มด้านนอก และเอ็นกลุ่มด้านใน จะมีหน้าที่ช่วยในการบิดหมุน ซึ่งการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยคือ เอ็นไขว้หน้า

การสังเกตุจากการบาดเจ็บจากข้อเข่า

 • มีรอยช้ำ ปวดมาก หรืออาจจะเดินได้เลย หรือถ้าขั้นหนักถึงฉีกขาด มีเอ็นขาด ก็จะมีเลือดเกิดขึ้นและจะบวม เข่าจะบวมมาก และส่วนใหญ่ 90% จะเดินไม่ได้เลย อีก 1-2 วัน
 • บางครั้งก็จะมีเสียง เหมือนมีอะไรขาด ซึ่งอาการขาดแค่บางส่วนก็จะมีอาการ

คุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยอย่างไรได้บ้างว่ามีการฉีกขาดเกิดขึ้น

การตรวจหาข้อเอ็นฉีกขาด การตรวจแบบ MRI เพื่อช่วยในการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และติดตามผลในการรักษา

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • ดามไว้ เพื่อลดการเคลื่อนไหว ของข้อเอ็นนั้นๆ
 • ประคบเย็น เพื่อลดอาการอักเสบครับ

การผ่าตัดผ่านกล้องกระดูกและข้อ

ซึ่งถ้าไม่อยากรักษาด้วยวิธีผ่าตัดแล้วละก็สามารถเลือกวิธีรักษาแบบ PRP Therapy

บทความโดย นายแพทย์ ชัชพล ธนารักษ์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต