ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center

โปรแกรมตรวจสุขภาพของศูนย์ตรวจสุขภาพ

 1. โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
 2. โปรแกรม Happy Birthday สุขภาพดีฉลองวันเกิด
 3. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสตรีวัยทอง / สตรีวัยทองพลัส
 4. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์
 5. โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท
 6. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
 7. โปรแกรมตรวจสุขภาพทางเดินอาหารและตับ
 8. โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง
 9. ตรวจคัดกรอง โรคไขข้ออักเสบเรื้อรัง & โรคภูมิแพ้ตัวเอง
 10. โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center

ศูนย์ตรวจสุขภาพ One Stop Service Center โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยความพร้อมทางด้านสถานที่ เครื่องมือแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และการให้บริการ ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม
6203-checkup-6

ความพร้อมของสถานที่

 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • เครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
 • ที่นั่งพักคอยกว้างขวาง ปลอดโปร่ง
 • ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน
6203-checkup-1

ความพร้อมด้านการบริการ

 • การซักประวัติและประเมินสัญญาณชีพ
 • การทดสอบเลือดและสารคัดหลั่งทุกชนิดทางห้องปฏิบัติการ เพื่อค้นหาความเสี่ยง
 • การประเมินทางรังสีวิทยา
  • การตรวจภาพรังสีเต้านม (Mammography)
  • การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
  • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์ (X-Ray)
  • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 • การตรวจประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ตรวจร่างกายอย่างละเอียด
  • แจ้งผลการตรวจร่างกาย
  • แนะนำการดูแลสุขภาพ
 • การตรวจประเมินโรคทางเดินอาหาร
  • การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน
  • การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง
 • การประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ
  • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การประเมินสุขภาพสตรีวัยทอง
  • การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก
  • การตรวจภายใน
  • การตรวจระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย
  • การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจภาพรังสีเต้านม (Mammography) และคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
  • การตรวจร่างกาย
6203-checkup-2

6203-checkup-3

6203-checkup-5

การตรวจสุขภาพกับโรค NCDs

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 1. ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และไม่นอนดึกเกินไป
 2. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์) หรือคาเฟอีน (กาแฟ ชา ช็อกโกแลต น้ำอัดลม(ที่มีสีดำ) เครื่องดื่มชูกำลัง) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการตรวจสุขภาพ
 3. กรณีมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แนะนำให้งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมง และหากมีการตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด แนะนำให้งดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง จนกว่าจะได้รับการตรวจ (จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 4. ไม่แต่งกายด้วยชุดที่รัดรูปมากเกินไป เพราะจะไม่สะดวกต่อการตรวจร่างกาย และการเจาะเลือด
 5. หากมีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และนำผลการตรวจ หรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 6. ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพในช่วงเช้า (ไม่เกิน 10.00 น.)
 7. งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ
 8. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรตรวจในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 9. หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรือไม่ได้คุมกำเนิด ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อประเมินการเข้ารับการตรวจเอ็กซเรย์
 10. ในโปรแกรมที่มีการอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่า 500 cc. ในช่วงเช้า และงดปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
 11. ในโปรแกรมที่มีการทำ EST (วิ่งบนสายพาน) ให้เตรียมกางเกงและรองเท้ากีฬามาด้วย

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

 1. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรตรวจในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 2. งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจ 5-7 วัน

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทางเดินอาหารส่วนปลาย

 1. ทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย มีกากอาหารน้อย เช่น โจ๊ก ซุป หรือน้ำเต้าหู้ 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 2. นัดพบแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรับยาระบาย สำหรับทานในคืนก่อนเข้ารับการตรวจ
 3. ต้องมีผู้ติดตามมาด้วยอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากหลังการตรวจจะมีผลข้างเคียงจากยา ไม่แนะนำให้ขับขี่ยานพาหนะ

โปรแกรมตรวจเมมโมแกรมและอัลตราซาวด์

 1. งดทาแป้ง ครีมทาผิว หรือโรลออนที่เต้านมและรักแร้
 2. หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อชั้นในที่มีโครงเหล็กและถุงน่อง
 3. หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะคัดตึง ควรตรวจหลังหมดประจำเดือนไปแล้ว 7 วัน

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ 02-115-2111 ต่อ 1181

6201-checkup-call

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ