ศูนย์วัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

Optional Vaccines Center – CH 9 Airport Hospital

ศูนย์วัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส (อาคารข้างศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตสวนหลวง)

ให้บริการการฉีดวัคซีนทางเลือก เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2564 สำหรับประชาชนทั่วไปที่จองวัคซีนต้านโควิด Sinopharm ผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

และในอนาคตจะเป็นสถานที่รับฉีดวัคซีนต้านโควิด Moderna สำหรับผู้ที่จองวัคซีนกับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

# วิธีการจองวัคซีนต้านโควิด Sinopharm

บุคคลทั่วไปต้องทำการจองวัคซีนผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในช่วงที่ราชวิทยาลัยฯกำหนด โดยผ่านทาง website https://www.cra.ac.th/th/home หรือ application: CRA SINOP

โดยรายละเอียดการจองวัคซีน Sinopharm ดูได้ที่ (การจองวัคซีน Sinopharm กับราชวิทยาลัย)

# ในส่วนการจองวัคซีน Moderna นั้น ขณะนี้เต็มแล้ว

สถานที่ ศูนย์การค้าพาราไดซ์เพลส Google map : https://goo.gl/maps/JN3eBb4LvL8ssuDV9