คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ข้ออักเสบ (Arthritis) เป็นกลุ่มของภาวะที่เกิดการทำลายข้อต่อของร่างกาย ข้ออักเสบมีได้มากกว่าร้อยรูปแบบ โดยรูปแบบที่พบมากที่สุดคือ ข้อเสื่อม (osteoarthritis) ซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บของข้อต่อ การติดเชื้อของข้อและอายุ ส่วนข้ออักเสบรูปแบบอื่นเช่นข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อสะเก็ดเงิน จากภาวะภูมิต้านตนเอง ข้ออักเสบติดเชื้อ โรคเกาต์ซึ่งเกิดจากการสะสมของผลึกกรดยูริกในข้อและทำให้เกิดการอักเสบ นอกจากนี้ยังมีการสะสมของผลึกแคลเซียมไพโรฟอสเฟตซึ่งเรียกว่า โรคเกาต์เทียม

โรคข้ออักเสบทั้งหมดจะมาด้วยอาการปวด ซึ่งรูปแบบการปวดจะแตกต่างกันตามชนิดของข้ออักเสบและตำแหน่ง ข้ออักเสบรูมาตอยด์มักมีอาการปวดตอนเช้า ในระยะแรกผู้ป่วยมักบอกว่าอาการปวดหายไปหลังจากอาบน้ำตอนเช้า ในผู้สูงอายุหรือเด็กอาจไม่ได้มาด้วยอาการปวด เพราะผู้สูงอายุมักขยับร่างกายได้น้อย ส่วนในเด็กเล็กผู้ป่วยจะปฏิเสธที่จะใช้แขนขาข้างที่เป็น

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย ที่ควรบอกแพทย์ เพื่อช่วยบอกการวินิจฉัยโรคได้

 1. เวลาและความเร็วขณะเกิดอาการ
 2. รูปแบบของข้อที่เกี่ยวข้อง ความสมมาตร
 3. อาการปวดข้อตอนเช้า
 4. ความรู้สึกข้อตึงยึดหรือล็อกเมื่อไม่ได้ทำกิจกรรม
 5. ปัจจัยที่กระตุ้นหรือทุเลาอาการ เช่น ทำกิจกรรมอะไร แล้วเจ็บมาก ทำอะไรแล้วจะไม่เจ็บ
 6. อาการในระบบอื่นๆ
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมให้หายขาดได้ จุดมุ่งหมายในการรักษาทุกวิธีคือ เพื่อลดอาการปวด ทำให้ข้อเคลื่อนไหวดีขึ้น ป้องกันหรือแก้ไขข้อที่ผิดรูป เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควร

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เรามีบริการตรวจรักษาโรคกลุ่มนี้ โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม ดังนี้

 • โรคข้ออักเสบรูมาติสซั่ม (Rheumatoid arthritis)
 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง / โรคลูปัส (Systemic lupus erythematosus หรือ SLE)
 • โรคเกาต์ / โรคเกาต์เทียม (Gout / Pseudo gout)
 • โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
 • โรคหนังแข็ง (Scleroderma)
 • โรคเนื้อเยื่ออ่อน และรูมาติกเฉพาะที่ (Soft tissue Rheumatism) เช่น ถุงน้ำบริเวณข้ออักเสบ , เส้นเอ็นอักเสบ

การตรวจร่างกายจะช่วยยืนยันการวินิจฉัยหรืออาจบ่งถึงโรคทางกายอื่นที่ทำให้เกิดอาการที่ข้อ

การตรวจเลือดและเอกซเรย์ที่ข้อที่เป็น เพื่อให้ได้การวินิจฉัยแน่นอน การตรวจเลือดจะทำเมื่อสงสัยข้ออักเสบบางอย่าง อาทิ รูมาตอยด์ แฟกเตอร์, แอนตินิวเคลียร์แฟกเตอร์ (ANF) และแอนติบอดีจำเพาะอื่น

การรักษาโรคกลุ่มดังกล่าวนี้ ต้องรักษาอย่างจริงจังและถูกต้องแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันความพิการได้ คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลจุฬารัตน์9 กิ่งแก้ว เราพร้อมให้คำปรึกษา วินิจฉัย และให้การรักษาโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม