ศูนย์กระดูกและข้อ

ในปัจจุบัน สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ได้ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี ทำให้ผลการรักษาโรคกระดูกและข้อดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามความสลับซับซ้อนตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การรักษาโรคดังกล่าว ต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะทาง เพื่อผลการรักษาที่ดีแก่ผู้ป่วย โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า แพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางที่ลงลึกในสาขาย่อย (Subspeciality) สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาได้ผลที่ดีกว่าแพทย์ที่ทำการรักษาทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมกระดูก เป็นศูนย์การแพทย์สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่ง ด้วยเทคโนโลยี ทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์เฉพาะสาขาวิชา ผ่านการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ การผ่าตัดกระดูกหัก รักษาอาการโรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ด้วยวิธีการใช้ยาและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อหัวไหล่ โดยเฉพาะการเย็บเส้นเอ็นหัวเข่าด้วยวิธี Arthoscopy ทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สามารถให้การดูแลรักษาความผิดปกติกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและ เส้นประสาทได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีแพทย์ประจำเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยอย่างสูงสุด อีกทั้งยังให้บริการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก แบบมีมาตรฐาน

การบริการ

ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลจุฬารัตน์9 แอร์พอร์ต มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยครบถ้วนในทุกสาขา ดังนี้

 • การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกหักและข้อเคลื่อนเนื่องจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา หรือจากการทำงาน
 • การรักษาหรือผ่าตัด ข้อเข่า ข้อไหล่ผ่านกล้อง และการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • การรักษาหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก
 • การรักษาและผ่าตัดเอ็นที่มือฉีก ขาด
 • การรักษาโรคนิ้วล็อก (Trigger finger)
 • การรักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)

 

ปรึกษาแพทย์ที่คลินิกโรคกระดูก หากมีอาการต่อไปนี้

 • ความเจ็บปวด และการบาดเจ็บของระบบโครงสร้าง กระดูก ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ
 • ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว
 • อุบัติเหตุ กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ทั้งกระดูกสันหลัง และแขนขา
 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือจากการทำงาน
 • ปวดไหล่ แขน ศอก และมือ-เท้า
 • เอ็นและกล้ามเนื้อฉีกขาด
 • ความพิการผิดรูปร่าง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • หลังคด
 • ข้อโก่งงอ
 • มือ เท้า นิ้ว ผิดรูปร่าง นิ้วหัวแม่เท้าเก
 • ขาสั้น ยาว ไม่เท่ากัน
 • ความเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม
 • กระดูกพรุน
 • การอักเสบ และการกดทับเส้นประสาท
 • มือชา นิ้วล็อค
 • แขนขา อ่อนแรง
 • ข้อบวม โรคเก๊าท์ โรคข้ออักเสบอื่นๆ

 

นพ. คมสัน ฤกษ์อุดม

นพ. รวี ศิริธรรมวัฒน์

นพ. สันติสุข ถนอมศักดิ์กุล

นพ. ชัชพล ธนารักษ์

นพ. คณัตถ์เจต รัตอาภา