คลินิกกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

วิชาชีพทางการแพทย์แขนงหนึ่งที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาความบกพร่องทางร่างกาย การป้องกัน แก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดหรือการใช้เครื่องมือที่รัฐมนตรีประกาศ โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

การรักษาทางกายภาพบำบัด

 • รักษาด้วยมือ – โดยวิธีการนวด ดัด ดึง ด้วยเทคนิคพิเศษ ซึ่งปรับตามส่วนของร่างกายที่รักษาและอาการของผู้ป่วย
 • รักษาด้วยความร้อน – ความเย็น คลื่นไฟฟ้า คลื่นแสง และคลื่นแม่เหล็กชนิดต่างๆ โดยนักกายภาพบำบัดต้องทำการวิเคราะห์ว่ากรณีผู้ป่วยใดจะต้องรับการรักษาประเภทใด มากน้อยเท่าใด
 • รักษาด้วยการบริหารร่างกาย – โดยนักกายภาพบำบัดต้องทำการวิเคราะห์ว่าอาการที่ผู้ป่วยเป็นนั้นมีสาเหตุความบกพร่องของกระดูกกล้ามเนื้อ หรือ ระบบประสาทส่วนใดและออกแบบท่าการบริหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน
 • เลือกชนิดและสอนการใช้เครื่องช่วย – เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 • การวิเคราะห์ความเหมาะสมของท่าทางสถานที่และวิธีการทำงาน – ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาของร่างกายจากความไม่เหมาะสมของภาวะงาน ทั้งในสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ทำงานอื่นๆ
 • ดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา – ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่บาดเจ็บหลังจากการเล่นกีฬาเพื่อให้สามารถกลับไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างเร็วที่สุด รวมทั้งการให้ทำแนะนำและฝึกสอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
 • การตรวจและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

 • การใช้เครื่องอัลตราซาวด์ – เพื่อลดอาการปวดหลัง คลายกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • การใช้เครื่องมือ Shot Wave Diathermy – เพื่อลดอาการบริเวณปวดข้อต่อ ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • การใช้เครื่องดึงหลัง และคอ เพื่อลดการกดทับเส้นประสาทจากภาวะกระดูกเสื่อม หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อน
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า – เป็นเครื่องมือในการรักษาที่ช่วยลดความเจ็บปวด การบวม การฟื้นตัวได้และกระตุ้นระบบประสาทให้การส่งกระแสประสาททำงานได้ดีขึ้น
 • แผ่นประคบร้อน (Hydrocollator Pack) – เพื่อบรรเทาอาการปวดของกระดูกและกล้ามเนื้อ ลดความตึงตัวของข้อต่อ เนื้อเยื่อ พังผืด และกล้ามเนื้อที่อยู่ในชั้นตื้น
 • เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (Tens) – เป็นการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นผ่านเส้นประสาทสัมผัสทางผิวหนัง เพื่อลดความเจ็บปวด อาการชา หรือความรู้สึกที่ผิดไปจากเดิม
 • การรักษาด้วยอาการแช่ขี้ผึ้ง (Paraffin) – เพื่อบรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ ลดความตึงตัวของข้อ เนื้อเยื่อพังผืด และกล้ามเนื้อในบริเวณข้อต่อที่มีขนาดเล็ก เช่นนิ้วมือและนิ้วเท้า
 • เตียงปรับให้ตั้งตรงเพื่อฝึกการยืน (Tilt table and tilt board) – เพื่อปรับความดัน และฝึกการถ่ายน้ำหนักในผู้ป่วยนอนนานหรืออ่อนแรงขา