คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจและปอด

ที่ตั้ง

คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจและปอด
อาคาร C ชั้น 1
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เวลาทำการ

วันจันทร์ – อาทิตย์
เวลา 09:00 – 16:00 น.
 

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์
02-115-2111 ต่อ 1200, 1201
หรือ 081-311-7076
คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจและปอด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้บริการตรวจรักษาโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดรวมถึงการให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รับปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนทางระทางเดินหายใจที่ยากต่อการวินิจฉัยและรักษา เช่น โรคติดเชื้อทางระบบหายใจที่รักษาโดยแพทย์ทั่วไปแล้วไม่ดีขึ้น ไอเรื้อรัง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย นอนกรน หยุดหายใจ มีน้ำมูกหรือเสมหะเรื้อรัง เป็นต้น ตลอดจนถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆในการบำบัดและรักษาทางระบบหายใจ เช่น ออกซิเจน เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม เครื่องช่วยหายใจ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมโป่งพอง หืดรุนแรง เป็นต้น
ตรวจโรคทางเดินหายใจและปอด

แพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจและปอด


การบริการของคลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจและปอด

การบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan of Chest)
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และใช้เข็มเจาะตัดเนื้อเยื่อ โดย x-ray scan (CT guide core needle biopsy)
  • การตรวจวินิฉัยโดยการเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis with pleural biopsy)
  • การส่องกล้องหลอดลมและการตัดชิ้นเนื้อ (Bronchoscopy)

คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจและปอดมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่พร้อมจะเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยร่วมกัน

  • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญทางด้านทรวงอกเป็นที่ปรึกษาและให้การรักษาด้วยการผ่าตัด
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญทางโรคมะเร็ง เป็นที่ปรึกษาให้การแนะนำและรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอด
  • ที่ปรึกษาด้านกายภาพบำบัดให้คำแนะนำและร่วมรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพของปอดและร่างกาย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกร่วมให้การวินิจฉัยและรักษา

ค้นหาสาเหตุอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ