เตรียมความพร้อมและ
การดูแลร่างกายหลังใส่ Slim ball

เตรียมความพร้อมและการดูแลร่างกายหลังใส่ Slim ball

 1. รับประทานยารักษาแผลในกระเพาะอาหารก่อนอาหารเช้าและเย็นเป็นเวลา 14 วัน
 2. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 3. ตรวจสุขภาพ (ตรวจเลือด เอกซเรย์ทรวงอก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
 4. ส่องตรวจดูกระเพาะอาหารเพื่อดูความพร้อมของกระเพาะอาหาร ในวันที่มาใส่บอลลูน หากพบว่ามีบาดแผลหรือเนื้องอก ต้องเลื่อนการใส่ไปก่อน
 5. ต้องงดรับประทานอาหารมาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง งดน้ำเปล่าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนทำการใส่บอลลูน
 6. พักผ่อนให้เพียงพอ

ขั้นตอนการใส่ Slim ball ลดน้ำหนักด้วยบอลลูน

 • ขั้นตอนที่ 1 มาโรงพยาบาลตามวันนัดหมาย
 • ขั้นตอนที่ 2 ตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย
 • ขั้นตอนที่ 3 วิสัญญีแพทย์ให้ยาสลบ
 • ขั้นตอนที่ 4 ใช้เทคนิคการส่องกล้องในกระเพาะอาหารเพื่อนำบอลลูนใส่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • ขั้นตอนที่ 5 ใส่น้ำที่ผสมกับสารสีฟ้าที่เรียกว่าเมธิลีนบลูเข้าไปในบอลลูนประมาณ 400-500 ซีซี
 • ขั้นตอนที่ 6 ปรับหรือเพิ่มลดขนาดของบอลลูนตามความเหมาะสมของกระเพาะอาหาร

หลังจากใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร ผู้ที่ใส่บอลลูนต้องพักฟื้นด้วยห้องพักเดี่ยว 2 วัน ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่อสังเกตอาการและติดตามผลการใส่บอลลูนลดน้ำหนัก เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพให้เข้ากับบอลลูนในกระเพาะได้เพื่อใช้ชีวิตได้ตามปกติ ลำดับต่อไปจะเป็นการติดตามผลเดือนที่ 1 เดือนที่ 6 และเดือนที่ 12 ตามแพทย์นัด ตลอดจนการนำบอลลูนออกเมื่อครบกำหนด

อาการที่พบหลังใส่ บอลลูนลดน้ำหนัก

เมื่อใส่บอลลูนลดน้ำหนักร่างกายจะทำการปรับตัวทำให้มีผลข้างเคียงเกิดขึ้น เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องอืด แน่นท้อง เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถหายได้เองภายใน 3–7 วัน แล้วแต่บุคคล