หน่วยไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลจุฬารัตน์

ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวาย ซึ่งต้องรับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นได้ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ภายในห้องได้รับการออกแบบและจัดให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย มากที่สุด

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • เตียงผู้ป่วยฟอกเลือดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน (มีทีวีประจำเตียงผู้ป่วยทุกเตียง)
 • ปุ่มกดเรียกพยาบาล (Nurse Call)
 • เครื่องฟอกเลือด
 • ระบบฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐาน
 • ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
 • พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
 • ใช้ระบบทำน้ำสะอาดสำหรับขจัดธาตุโลหะหนักต่างๆ หรือที่เรียกว่าระบบน้ำ R.O. (Reverse Osmosis)
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ

การบริการ

 • การฟอกเลือดประจำ
 • การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนักในห้อง ไอ ซี ยู (I.C.U.)
 • การผ่าตัดเชื่อต่อเส้นเลือด ดำ-แดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
 • เปิดให้บริการวัน จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 07:00-18:00 น. วันละ 2 รอบ

สิทธิการ เบิก-จ่าย

ผู้ป่วยประกันสังคมที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง สามารถเบิกประกันสังคมได้ 1,500 บาท/ครั้ง (ส่วนเกินผู้ป่วยต้องชำระเอง) รวมถึงข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถใช้สิทธิการเบิก-จ่ายได้เช่นกัน

การปฏิบัติตนเมื่อต้องเริ่มฟอกเลือด

 • ปรึกษาปัญหาโรคไตและการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้แข็งแรง
 • เตรียมตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือด
 • ติดต่อศูนย์ไตเทียมเพื่อรับบริการฟอกเลือด
 • ไม่ควรทานยาตามคำบอกเล่าและไม่ผ่าน อ.ย.
 • ฟอกเลือดตรงตามนัดหมายและสม่ำเสมอ
 • จำกัดน้ำและเกลือ ไม่ให้น้ำหนักตัวขึ้นเกิน 1 กก./วัน

สัญญาณเตือนภัย 7 ประการของโรคไต

อาการแสดงต่อไปนี้เป็นสัญญาณเตือนภัย 7 ประการ ที่บ่งบอกว่าอาจเริ่มมีปัญหาโรคไตได้

 • บวมแขนขา หรือลำตัว
 • บวมที่รอบตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก
 • ปวดหลัง
 • ปัสสาวะแสบขัด
 • ปัสสาวะเป็นเลือด สีน้ำล้างเนื้อ
 • ไม่มีกำลัง อ่อนเพลียง่าย

หากมีสัญญาณเตือนภัยอันใดอันหนึ่งข้างต้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที