คลินิกอายุรกรรมโรคไต

คลินิกอายุรกรรมโรคไต เป็นคลินิกที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคไต ทุกชนิด ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต อีกทั้งยังมีโภชนากร และแผนกไตเทียม เพื่อรองรับผู้ป่วยและช่วยดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการและการรักษา

 1. ดูแลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน
 2. ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไตอักเสบ เช่น ลูปัส เม็ดเลือดแดงรั่วในปัสสาวะ โปรตีนรั่วในปัสสาวะ
 3. ดูแลผู้ป่วยโรคถุงนิ่วในไต
 4. ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือด
 5. ดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไต ภาวะแทรกซ้อนทางไตจากเบาหวาน และความดัน
 6. ดูแลผู้ป่วยที่มีอิเล็กโตรไลต์ในร่างกายผิดปกติ เช่น โปแทสเซียมต่ำ โซเดียมต่ำ

การตรวจวินิจฉัย

 1. การตรวจปัสสาวะ
 2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางเดินปัสสาวะ
 3. การตรวจค่าไต
 4. การเจาะชิ้นเนื้อไต ตรวจทางพยาธิวิทยา
 5. การตรวจเลือด เพื่อดูค่าอิเล็คโตรไลต์
 6. การวัดสัดส่วน การรั่วของโปรตีน ต่อครีตินินในปัสสาวะ
 7. การวัดสัดส่วน การรั่วของอัลบูมินต่อต่อครีตินินในปัสสาวะ
 8. การตรวจเอ็กซเรย์ฉีดสารทึบรังสี ดูการทำงานของไต (Intravenous Pyelography)
 9. การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ระบบทางเดินปัสสาวะ
 10. การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ดูเส้นเลือดที่เลี้ยงไต

คลินิกอายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ยินดีให้คำปรึกษา ประเมินการทำงานของไต และรักษาโรคไตต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต พร้อมทั้งทีมงานต่างๆ เช่น โภชนากร แผนกไตเทียม พร้อมพยาบาลผู้ชำนาญการ และแผนกรังสีวิทยา

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัย หรือกังวลเกี่ยวกับโรคไต สามารถขอคำแนะนำได้ที่คลินิกโรคไต โทร. 02-115-2111

โรคไตชนิดต่างๆ บางชนิดสามารถแก้ไข และป้องกันได้ ถ้ารู้และรักษาตั้งแต่เริ่มต้น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ล้วนแต่เป็นภัยเงียบ ทำให้เป็นไตวายแอบแฝงได้ การป้องกัน และดูแลอย่างครบวงจรตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะทำให้ท่านมีสุขภาพยืนยาวอย่างมีคุณภาพ