คลินิกรักษาระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบไปด้วย ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อกระเพาะปัสสาวะ ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะ และขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อย ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการตรวจวินิจฉะยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ โดยทีมศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

การบริการตรวจรักษา

  • ตรวจภาวะต่อมลูกหมากโต
  • ตรวจความผิดปกติในการปัสสาวะทุกรูปแบบ เช่น นิ่วในไต กรวยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ
  • ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  • ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ความผิดปกติต่างๆ ของอวัยวะเพศชาย
  • ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการทำผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น การสลายนิ่ว (ESWL)