Banner คลินิกสูตินรีเวช

คลินิกสูตินรีเวช

ที่ตั้ง

คลินิกสูตินรีเวช
Lady Care Center

อาคาร B ชั้น 1
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เวลาทำการ

วันจันทร์ – อาทิตย์
เวลา 07:00 – 19:00 น.
 

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์
02-115-2111
ต่อ 1140, 1192
หรือ 081-811-1236
คลินิกสูตินรีเวช บริการตรวจรักษาภายในสตรีทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้สูงอายุ บริการรักษาโรคภายในทุกอย่างของสตรี และให้บริการฝากครรภ์และดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนรวมถึงการบริการคลอดบุตรแบบธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นอกจากนี้มีบริการรักษาทุกโรคของสตรี ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องน้อย ตกขาวผิดปกติ และโรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ และมีบริการรักษาผู้มีปัญหาทางนรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คลินิกสูตินรีเวช ห้องรับรอง

ทีมแพทย์คลินิกสูตินรีเวช


การบริการของคลินิกสูตินรีเวช

 • ตรวจร่างกายและปรึกษาก่อนแต่งงาน หรือวางแผนการมีบุตร (pre-marital and pre-conceptional counseling)
 • การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษามารดาและทารกในครรภ์ (Antenatal care and prenatal diagnosis)
 • ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยการใช้ Ultrasound, การเจาะน้ำคร่ำ
 • ให้คำปรึกษาภาวะเสี่ยงจากโรคธาลัสซีเมีย
 • การดูแลตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์, ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์, โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ ฯลฯ
 • การดูแลมารดาที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการป่วยระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงระยะหลังคลอด
 • บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ เช่น ฝังยาคุมกำเนิด, ทำหมัน, ใส่ห่วงคุมกำเนิด, รับประทานยา
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ รวมถึงมะเร็งอวัยวะภายในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่
 • การผ่าตัดมดลูก ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

ให้คำปรึกษาและดูแลการรักษา

 • ภาวะตกขาวผิดปกติ
 • หูดหงอนไก่และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ปวดท้องน้อยเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
 • ภาวะผิดปกติของรอบประจำเดือน
 • เนื้องอกมดลูก ซิสท์ หรือถุงน้ำรังไข่
 • ให้คำปรึกษาอายุต่ำกว่า 10 ปี มีประจำเดือนก่อนวัย
คลินิกสูตินรีเวช หน้าคลินิก
คลินิกสูตินรีเวช ห้องตรวจ

การรักษาแพทย์ทางเลือกกับการผ่าตัดทางนรีเวช

ในปัจจุบัน เราอาจจะเคยได้ยินว่า แพทย์สามารถผ่าตัดเอามดลูกออกได้ โดยมีเพียงแผลเล็กๆที่หน้าท้อง สิ่งนี้ก็คือ การผ่าตัดเอามดลูกออกผ่านกล้อง (Laparoscopic hysterectomy) การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องนี้ แพทย์จะทำการเปิดแผลที่หน้าท้องขนาด 0.5-1 เซนติเมตร ประมาณ 3-4แผลแล้วใส่เครื่องมือผ่านแผลดังกล่าวเข้าไปในช่องท้องเพื่อทำการผ่าตัดเอามดลูกออก ดังนั้นภายหลังการผ่าตัด จึงมีแผลเพียงเล็กๆปรากฏที่หน้าท้อง ซึ่งวิธีการผ่าตัดให้กระชับจะช่วยทำให้คุณผู้หญิงที่จะต้องรับการผ่าตัดคลายความกังวลใจในเรื่องของรอยแผลที่จะเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดลงได้ ทางคลินิกสูตินรีเวชขอแนะนำการผ่าตัดเปิดผนังท้องและการผ่าตัดผ่านกล้อง การแพทย์ทางเลือกที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่

โปรแกรมคลินิกสูตินรีเวช


วีดีโอคลินิกสูตินรีเวช