บริการทางการแพทย์

ดีท็อกซ์เลือด Plasmapheresis

ดีท็อกซ์เลือด
Plasmapheresis

Slim ball ลดน้ำหนักด้วยบอลลูน

Slim ball
ลดน้ำหนักด้วยบอลลูน

ฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น รักษาโรคกระดูกและข้อ PRP Therapy

ฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น รักษาโรคกระดูกและข้อ PRP Therapy

ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ Sleep Test

ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
Sleep Test

การตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง

การตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือด แบบต่อเนื่อง (CGM)

แพ็กเกจทั้งหมด
โปรโมชั่นทั้งหมด