การปฐมพยาบาลในกรณีของบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวมีความสำคัญอย่างมาก เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมว่ามีความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของคุณหรือไม่ หากคุณหรือผู้อื่นมีบาดเจ็บ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  • ความปลอดภัย: ระวังอันตรายจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น อันตรายจากการพลัดถึงของวัตถุแหลมคม หรือความเสี่ยงจากการสิ้นเปลืองของสิ่งของรอบตัว ดูแลไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมต่อคุณหรือผู้อื่น
  • การตรวจสอบบาดเจ็บ: ตรวจสอบบาดเจ็บและบาดแผลอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือปัญหาสุขภาพที่มากขึ้น หากมีการได้รับบาดเจ็บร้าวหรือรุนแรง ควรหยุดการเคลื่อนไหวของบาดเจ็บให้เมื่อไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพิ่มเติม
  • หยุดเลือด: การหยุดเลือดให้เป็นอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญ ใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าที่ไม่ปลอดภัยดี ส่วนที่บาดเจ็บและกดเบาๆ เพื่อหยุดเลือด อย่าหยุดการกดที่แผลหากเลือดยังไหลอยู่
  • รักษาความอบอุ่น: ให้การรักษาอบอุ่นบริเวณที่บาดเจ็บโดยใช้ผ้าห่มหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อช่วยลดความเจ็บปวด
  • รักษาอย่างถูกวิธี: รักษาบาดเจ็บด้วยวิธีที่ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หากมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บร้าวหรือมีอาการที่มีความรุนแรง ควรนำผู้บาดเจ็บไปพบแพทย์โดยเร็ว

การทำความเข้าใจและการฝึกฝนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันสามารถช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์และช่วยป้องกันการเสียชีวิตหรืออันตรายต่อสุขภาพได้มากขึ้นในช่วงเวลาฉุกเฉินในอนาคตได้บ้าง อย่าลืมว่าความปลอดภัยเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการให้การช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินบางอย่างนะคะ