ใบหน้าของแต่ละคน มีความยาวและความกว้างแตกต่างกัน ซึ่งบางคนอาจดูสมส่วนมาตั้งแต่เกิด แต่สำหรับบางคนที่อาจมีส่วนขาด ส่วนเกินไปบ้าง ก็ต้องหาเทคนิคมาปรับรูปหน้าให้ดูดีขึ้น

การเสริมคางก็เป็นการ ปรับรูปหน้าให้สมส่วน อีกทางหนึ่งสำหรับคนที่รูปหน้าสั้น คางตัดหรือคางถอย ซึ่งเทคนิคการเสริมคางมีทั้งการผ่าตัดเสริมซิลิโคน หรือการเติม Filler ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโครงหน้าเดิม งบประมาณ และความชอบของแต่ละคน

เทคนิคการเสริมคาง

  • เติมเต็มด้วยฟิลเลอร์ (Filler)

การใช้ Filler เสริมคาง เป็นการปรับรูปหน้าที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีแผลสารที่ใช้เติมเต็ม คือ ไฮยาลูรอนิค แอซิด (Hyaluronic Acid) หรือเรียกสั้นๆ ว่า  HA มีอายุการคงรูปประมาณ 12 -18 เดือน แล้วจะคลายตัวลงไปเป็นลักษณะคางเดิม

  • เสริมด้วยซิลิโคน (Silicone)

การเสริมคางด้วยซิลิโคน เป็นวิธีปรับรูปหน้าโดยการผ่าตัด  โดยมี2 เทคนิค คือ แผลใน และแผลนอก อยู่ที่ลักษณะรูปหน้าเดิมและปัญหาของแต่ละคน และวามเชี่ยวชาญของแพทย์ด้วย เพราะแพทย์ต้องเลือกและเหลาซิลิโคนให้เหมาะสม และวางซิลิโคนให้ถูกตำแหน่ง เพื่อให้รูปหน้าออกมาสมส่วน เพราะหากต้องแก้ไข ต้องใช้การผ่าตัดใหม่เท่านั้น  หลังทำการผ่าตัด ต้องใช้เวลา 7 – 14 วัน ในการพักฟื้นและดูแลแผล ต้องปรับการทานอาหารให้ทานง่าย งดการเคี้ยว เพื่อลดการขยับใบหน้า

ก่อนตัดสินใจว่าจะใช้เทคนิคไหนในการเสริมคาง ควรศึกษาข้อมูลคลินิค หรือ โรงพยาบาล ข้อมูลแพทย์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้ดีก่อน เพราะบางคนอาจสนใจแค่ราคาหรือโปรโมชั่น ซึ่งอาจได้ของไม่มีคุณภาพและต้องเสียเงินในการแก้ไขในอนาคต