ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ

  1. กระเพาะอาหารอักเสบ 60%
  2. แผลในกระเพาะอาหาร 15-25%
  3. กรดไหลย้อน 10-15%
  4. นิ่วในทางเดินน้ำดี
  5. ตับอ่อนอักเสบ
  6. มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร
  7. มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน

กระเพาะอาหารอักเสบ และ แผลในกระเพาะอาหาร อาการได้แก่ ปวดท้องเวลาอิ่มหรือหิว คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการแน่นท้องหลังรับประทานอาหาร

ปัจจัยเสี่ยง  เช่น ทานอาหารไม่ตรงเวลา ทานอาหารรสจัด ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดเชื้อแบคทีเรีย H.pylori จากการกินน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อน กินยาบางชนิดที่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร เช่น NSAIDs หรือ steroids

มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร แม้พบน้อยแต่ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีสัญญาณเตือน ได้แก่ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ มีถ่ายสีดำหรือแดง อาเจียนมีเลือดปน โลหิตจาง กลืนติด กลืนลำบาก ผู้ป่วยสูงอายุโดยเฉพาะมากกว่า 50 ปี หรือ รับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

เมื่อไรควรได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหาร

  • มีอาการปวดท้องในผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปี และยังไม่เคยได้รับการส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัย
  • มีสัญญาณเตือนดังที่กล่าวมา
  • ทานยามาแล้ว 4-8 สัปดาห์ อาการยังไม่ดีขึ้น ควรได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหาร พร้อมทั้งตรวจการติดเชื้อ H.pylori ในกระเพาะอาหาร ถ้ามีการติดเชื้อควรได้รับยาเพื่อกำจัดเชื้อด้วย

นพ.ธนชัย ปัญจชัยพรพล
อายุรแพทย์ทางเดินอาหารและตับ
รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต