พจ. ภาณุพงษ์ พูลเพชรพันธุ์

พจ. ภาณุพงษ์ พูลเพชรพันธุ์

สาขา: การแพทย์แผนจีน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วุฒิบัตร

  • “การแพทย์ไทย-จีน กับโรคอ้วน และโรคไตเรื้อรัง” กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร09:00 – 18:00 น.
วันพุธ09:00 – 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์09:00 – 18:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์09:00 – 18:00 น.
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111