พญ. นพรัตน์ เพ็งสะและ

สาขา: Dermatology (SKIN)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ตจวิทยา ผิวหนัง (MSc Dermatology)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  • ปริญญาโทสาขา ตจวิทยา สำนักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MSc in DERMATOLOGY)

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย
  • สมาชิก A2S Thailand (Association of Aesthetic Anti-Aging Surgery Thailand)

ผลงานทางวิชาการ

  • Association of early-onset androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men: a case-control study.
  • Efficacy and Safety of Bimatoprost 0.03% Versus Minoxidil 3% in Enhancement of Eyebrows: A Randomized, Double-Blind, Split-Face Comparative Study.

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร 13.00 – 19.00 น.
วันพุธ 09.00 – 19.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9