พญ. ปิยดา มหาพรรณ

พญ. ปิยดา มหาพรรณ

สาขา: วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)

การศึกษา

  • มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์7.00 – 15.00 น.
วันอังคาร7.00 – 15.00 น.
วันพุธ7.00 – 15.00 น.
วันพฤหัสบดี7.00 – 15.00 น.
วันศุกร์7.00 – 15.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111