พญ. เสาวรส พงษ์พิพัฒน์

พญ. เสาวรส พงษ์พิพัฒน์

สาขา: กุมารเวชศาสตร์

อนุสาขา: กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์12:00 – 20:00 น.
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111