พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคหูดับ (Hearing Loss) สามารถประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้

  1. การแอบแฝงเสียง: การถูกเสียงรบกวนระยะยาวอาจส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยิน ควรประหยัดการใช้หูฟังในระดับเสียงสูงและหลีกเลี่ยงการได้ยินเสียงดังเป็นประจำ เช่น การไปคอนเสิร์ตหรือบาร์ที่เสียงดังมากๆ โดยไม่ใส่ที่ช่วยป้องกันหู
  2. การสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่สามารถเสี่ยงต่อการเสียการได้ยิน เนื่องจากสารเคมีในบุหรี่อาจทำให้เสียดวงที่เล็กในหูที่เป็นผู้รับสัญญาณเสียงทำงานไม่ดี การเลิกสูบบุหรี่สามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้
  3. การใช้ยาพาราเซตามอล: ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เมื่อใช้เป็นประจำและมีปริมาณมากอาจเสี่ยงต่อการเสียการได้ยิน ควรใช้ยาตามคำแนะนำแพทย์และหลีกเลี่ยงการใช้ยาพาราเซตามอลในปริมาณมากๆ
  4. การไม่รักษาภาวะแทรกซ้อน: การไม่รักษาโรคหูหรือปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับหูอาจทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน ควรรับการรักษาและการดูแลจากแพทย์เมื่อมีอาการที่เกี่ยวข้องกับหู
  5. การไม่ใส่ที่คุ้มกันเสียง: ในสถานที่ที่มีเสียงดัง เช่น โรงงานหรือสถานที่ทำงานที่มีเสียงรบกวน ควรใส่ที่คุ้มกันเสียง (Hearing Protection) เพื่อปกป้องหู
  6. การไม่ดูแลสุขภาพโดยรวม: การดูแลสุขภาพที่ดีรวมถึงการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและรักษาสุขภาพหูและหูอ่าวให้ดี เช่น การรักษาความสะอาดของหู

การป้องกันการสูญเสียการได้ยินเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากโรคหูดับมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่สำคัญ หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินของคุณ ควรพบแพทย์หู หูอ่าวเพื่อรับการประเมินและการให้คำแนะนำเพิ่มเติม