พิธีลงนามโครงการร่วมมือในด้านงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางด้านกัญชง กัญชา และกระท่อม ระหว่าง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โดยมีฝ่ายโรงพยาบาล นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต นายแพทย์กิตติไกร ไกรแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และฝ่ายบริษัท ดร. ซีบีดี จำกัด คุณพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ก่อตั้งบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด คุณฑีญา เผ่าสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท ดร. ซีบีดี จำกัด เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ความร่วมมือเพื่อร่วมค้นคว้า วิจัยพัฒนา นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรกัญชง กัญชา และกระท่อม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับประโยชน์ด้านการแพทย์ ด้านสาธารณะสุข ส่งเสริมสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และต่อยอดในด้านอื่น ๆ เพื่อสุขภาพในอนาคต

พร้อมเปิดบูทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสมัยใหม่จากนวัตกรรม ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Earthlab” ประจำโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต