ระยะเวลา ฟักตัวไวรัส-Omicron
จากการศึกษาในประเทศนอร์เวย์ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19 สายพันธุ์ Omicron จำนวน 110 คนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส พบว่ามีระยะฟักตัวประมาณ 3 วัน (ช่วงระยะเวลาฟักตัว 0-8 วัน) เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่พบระยะเวลาฟักตัวของไวรัสโควิด19 สายพันธุ์ Omicron ประมาณ 3 วัน

โดยระยะเวลาฟักตัวของไวรัสโควิด19 สายพันธุ์ Omicron เร็วกว่า ไวรัสโควิด19 สายพันธุ์ Delta ประมาณ 1-2 วัน

พ.ญ. กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวณิชย์เจริญ
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ