ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด คนที่มีน้ำหนักเกินมักจะมีความดันเลือดสูง และเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น
  • เบาหวาน การมีน้ำหนักเกินสามารถทำให้ร่างกายมีความต้านทานต่อฮอร์โมนอินซูลินลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเบาหวานได้
  • โรคไต น้ำหนักเกินสามารถทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น
  • มะเร็ง มีการพบว่าบางประการมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเกินกับการเพิ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งบางประการ
  • โรคประจำตัว น้ำหนักเกินยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคประจำตัว เช่น ข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบ และอื่น ๆ
  • ปัญหาการหายใจ คนที่อ้วนมักมีปัญหาการหายใจ เช่น อนามัย โรคอายุรกรรม
  • ปัญหาสตรี น้ำหนักเกินสามารถทำให้เกิดปัญหาสตรี เช่น ภาวะต้านทานฮอร์โมนเพศหญิงที่

ทำให้มีปัญหาทางสูติ การรักษาและป้องกันโรคในผู้ที่มีน้ำหนักเกินจะรวมถึงการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร และการติดตามกับทีมแพทย์