ภาวะออทิสติกเทียม  เป็นภาวะที่เกิดจากเด็กขาดการกระตุ้นในการสื่อสาร 2 ทาง ทำให้เกิดความผิดปกติต่อการสื่อสารกับผู้อื่น ส่งผลโดยตรงที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสังคมที่ล่าช้า

 

สาเหตุของภาวะออทิสติกเทียม

 1. ผู้ปกครองให้เด็กเล่นอุปกรณ์สื่อสารก่อนอายุ 2 ขวบ
 2. เด็กดูโทรทัศน์มากกว่าวันละ 1 ชั่วโมง
 3. ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเลี้ยงเด็ก

 

การป้องกันภาวะออทิสติกเทียม

 1. ไม่ควรปล่อยให้เด็กน้อยกว่า 2 ขวบเล่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือไอแพด หากอายุมากว่า 2 ขวบแล้วสามารถเล่นได้บ้างแต่ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
 2. ผู้ปกครองควรหากิจกรรมทำร่วมกับเด็ก มีการพูดคุยกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน หากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ
 3. ผู้ปกครองควรหมั่นเล่น พูดคุยกับเด็กบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก โต้ตอบ สื่อสาร
 4. ให้หาโอกาสพาเด็กไปเที่ยว เข้าสังคมกับเด็กวัยเดียวกันบ้าง เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้
 5. หมั่นสังเกตพฤติกรรมเด็กอยู่สม่ำเสมอ

 

อาการของภาวะออติสติกเทียม

 1. เด็กเวลาพูดคุยจะไม่สบตาผู้คุย ไม่ยิ้ม ไม่แสดงอารมณ์
 2. เด็กอายุ 2 ขวบ ยังไม่พูด/ พูดช้า / พูดภาษาต่างดาว / บอกความต้องการของตัวเองไม่ได้ มักแสดงออกด้วยการโวยวาย อาละวาดแทน
 3. เด็กจะติดสมาร์ทโฟน ติดแท็ปเล็ต ติดไอแพด ไม่สนใจกิจกรรมอื่น
 1. เด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆ เล่นของเล่นในรูปแบบเดิมๆ ชอบแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว
 2. เด็กมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเด็กวัยเดียวกัน เช่น ร้องไห้งอแงไม่มีเหตุผล มีพฤติกรรมรุนแรงเวลาไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ

 

 วิธีการตรวจสอบว่าเด็กเข้าข่ายออทิสติกเทียมหรือไม่

 1. ช่วงอายุ 6 เดือน ไม่ยิ้ม ไม่แสดงอารมณ์สนุกสนาน
 1. ช่วงอายุ 9 เดือน ไม่ส่งเสียง ไม่ยิ้ม ไม่แสดงสีหน้าโต้ตอบกลับผู้คุย
 2. ช่วงอายุ 12 เดือน ไม่เล่นน้ำลาย ไม่หันหาเสียงเรียกชื่อ
 3. ช่วงอายุ 18 เดือน ไม่มีการใช้ภาษาพูดร่วมกับภาษาท่าทาง

 

ทั้งนี้พัฒนาของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน หากเด็กมีลักษณะอาการเสี่ยงเหล่านี้หรือมีลักษณะอาการที่เข้าข่าย ควรเข้ารับการตรวจจากแพทย์ที่ชำนาญด้านพัฒนาการเด็ก