โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว โรงเรียนพรหมพิกุลทอง และโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ด้วยการร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีผลการเรียนดี โดยมีคุณมลฑา ทองจันทร์ ผู้จัดการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา

school_kid2017_1

school_kid2017_2

school_kid2017_3