มะเร็งหัวใจ พบได้น้อยมาก ส่วนมากแพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น เช่น ปอด เต้านม ลำไส้ เป็นต้น ซึ่งจะแพร่มาที่ผนังหัวใจ ด้านนอกและช่องเยื่อบุหัวใจ แต่มะเร็งที่เกิดในหัวใจเองมักเป็นในผนังชั้นกลาง จึงเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ผนังหลอดเลือด หรือเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจ ที่เรียกว่า angiosarcoma และ rhabdomyo sarcoma

อาการ มะเร็งหัวใจ

  • หน้าบวม
  • คอบวม
  • หลอดเลือดดำที่คอโป่ง
  • ตับโต
  • ท้องมานเพราะมีน้ำในช่องท้อง
  • ขาบวมกดบุ๋มทั้งสองข้าง
  • มีอาการเหนื่อยหอบ
  • นอนราบ เป็นต้น

การวินิจฉัย

การตรวจ echocardiography เป็นการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการวินิจฉัยมาก เพราะเห็นตำแหน่งก้อนเนื้องอกชัดเจน เห็นว่าก้อนลุกลามถึงลิ้นหัวใจ หลอดเลือดแดงหัวใจหรือไม่ มีเลือดออกในช่องเยื่อบุหัวใจหรือไม่ ช่วยในการวางแผนผ่าตัดได้ดี การตรวจด้วย Cardiac CT และ Cardiac MRI สามารถใช้เป็นการตรวจวินิจฉัยและดูการลุกลามของโรคว่าได้ลุกลามไปส่วนอื่นหรือไม่

การรักษา

มะเร็งกลุ่มนี้ตอบสนองต่อการฉายแสง และยาเคมีบำบัดไม่ดี จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดถ้าทำได้ โดยปกติผนังหัวใจด้านขวาบนและล่างอาจตัดออกได้ แต่ถ้าลุกลามมาถึงหลอดเลือดแดงหัวใจ ก็อาจต้องต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจจึงจะเป็นการปลอดภัยต่อชีวิตคนไข้ป้องกันการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

หลักของการผ่าตัดต้องผ่าตัดมะเร็งออกให้หมด มิฉะนั้นมะเร็งจะลุกลามมาใหม่ ในระยะเวลาอันสั้นมาก การฉายแสงและให้ยาเคมีบำบัดยับยั้งการกลับมาของมะเร็งที่ตัดไม่หมดทำได้น้อยมาก เพราะฉะนั้นโอกาสหายขาดก็จะมีเพียงทางเดียวคือต้องตัดมะเร็งออกให้หมด

ในคนไข้บางราย ที่มะเร็งอยู่ที่ผนังหัวใจห้องขวาบนหรือซ้ายบนอาจลุกลามที่ลิ้นหัวใจหรือหลอดเลือดแดงหัวใจบางส่วนก็อาจตัดออกได้โดยต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและทดแทนผนังด้านนอกหัวใจห้องบนด้วยเยื่อบุหัวใจของคนไข้เอง หรือที่นำมาจากสัตว์ เช่น เยื่อบุหัวใจวัวซึ่งมีบริษัทผลิตมาจำหน่ายทางการแพทย์