ขอขอบคุณ Z-TOUCH ผู้นำนวัตกรรมฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย บริษัท ลีฟคลีนเทคโนโลยี จำกัด

ที่ให้การสนับสนุน แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียให้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสัมผัสจุดร่วมได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

 

 

“มั่นใจทุกการสัมผัส “  สัมผัสจุดเสียงอย่างมั่นใจด้วยแผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% กว่า 300 จุด ทั่วโรงพยาบาลแผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สำหรับปุ่มเปิดประตู  ฆ่าเชื้อด้วยระบบ SMART NANO ION สัมผัสอย่างปลอดภัยในยุค New Normal

 

.

กดลิฟท์อย่างมั่นใจ ด้วยแผ่นฆ่าเชื้อแบบใส ปลอดภัยทุกการสัมผัส

 

แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สำหรับที่จับประตูแบบดึง ปลอดภัยต่อจุดสัมผัสรวม

 

ให้ผู้รับบริการวางแขนบนเคาน์เตอร์อย่างปลอดภัยไร้กังวล ด้วยแผ่นฆ่าเชื้ออเนกประสงค์

.


.

พร้อมยกระดับความปลอดภัยใน ทุกจุดบริการของ รพ. ให้ผู้รับบริการได้มั่นใจตั้งแต่ก้าวเข้า รพ. ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย 

.

“Covid-19 Screening คัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด-19 ก่อนเข้าโรงพยาบาล”

“ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ แบบระบบ Sensor ทุกจุดทั่วโรงพยาบาล”

“สะอาดทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้รับบริการสัมผัสทุกจุดได้อย่างมั่นใจ”

“ลดการสัมผัสด้วยอุปกรณ์ที่มีระบบ Sensor”

“ปลอดภัยไร้การสัมผัสด้วย Sensor ระยะไกลทุกประตูทางเข้า – ออกโรงพยาบาล”