ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ Influenza virus ไข้หวัดใหญ่ในคนจำแนกออกเป็น 3 ชนิด คือ สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B และสายพันธุ์ C ซึ่งอาการของโรคจะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงอาการรุนแรงทำให้เกิดปอดอักเสบและทำให้เสียชีวิตได้

อาการของไข้หวัดใหญ่ (Influenza) สามารถแบ่งออกเป็นอาการทั่วไปและอาการรุนแรง โดยมีอาการดังต่อไปนี้

อาการทั่วไป

 • เป็นไข้อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาจมีไข้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส
 • รู้สึกอ่อนเพลียและไม่ค่อยมีแรง
 • ไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะ
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเมื่อกล้ามเนื้อ
 • เจ็บคอ
 • คัดจมูก มีน้ำมูกไหล
 • เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน

อาการรุนแรง

 • หายใจลำบาก เหนื่อย หอบ หรือถึงขั้นมีอาการหัวใจวาย
 • ปวดศีรษะมากและมีอาการซึมลง
 • ปวดท้อง ชักเกร็ง

หากมีอาการรุนแรง ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและประเมินอาการเพิ่มเติม

นอกจากนี้การป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยสามารถทำได้ดังนี้

 • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดการเเพร่กระจายเของเชื้อไวรัส
 • การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ โดยตรงหรือสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสอยู่ เช่น ผ้าเช็ดหน้า
 • การใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
 • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด