การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน โดย พจ.นภาณุพงษ์ พูลเพชรพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต