ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรค แต่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนว่า เกิดมาจากการเลี้ยงดู ปัจจุบันพบว่าเด็กไทยมีภาวะออทิสซึมเทียม มากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักๆของ ออทิสติกเทียม ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของสมอง แต่เกิดมาจากการเลี้ยงดู ที่ส่งเสริมให้เกิดอาการของออทิสติกขึ้นมา การเลี้ยงดูที่ว่านี้ คือ การที่เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเท่าที่ควร ทำให้พัฒนาการต่างๆล่าช้าไม่เป็นไปตามวัย โดยที่ลักษณะอาการจะใกล้เคียงกับ “โรคออทิสติก”

ออทิสติกเทียม – การเลี้ยงดูแบบไหนที่ “ไม่” ส่งเสริมพัฒนาการลูก

 • ใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก
 • พ่อแม่รู้ใจ ทำให้ลูกแทบทุกอย่าง โดยไม่มีการฝึกให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตนเอง
 • พ่อแม่ไม่ปล่อยให้ทำอะไรหรือเรียนรู้ด้วยตัวเอง มักมีคำพูดติดปาก เช่น “ห้ามแตะนะ” “เดี๋ยวแม่ทำให้”
 • พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยเล่นกับลูก
 • พ่อแม่ไม่ค่อยให้เด็กออกไปเล่นนอกบ้าน ทำให้เด็กไม่รู้จักการอยู่ร่วมในสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกัน

การเลี้ยงดูในลักษณะนี้ นอกจากจะไม่กระตุ้นให้มีพัฒนาการตามวัยแล้วนั้น ยังทำให้ลูกมีพัฒนาการในด้านต่างๆที่ช้ากว่าเดิม เพราะเด็กปกติ ก็กลายเป็นเด็กไม่ปกติหรือ “ออทิสติกเทียม” ได้ !!

ลักษณะอาการ ออทิสติกเทียม

 1. เรียกไม่หัน ไม่สบตา ไม่สนใจใคร
 2. พูดเป็นภาษาต่างดาว พูดซ้ำๆ พูดเลียนแบบโดยไม่เข้าใจความหมาย การเล่นไม่สมวัย
 3. พฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆ เป็นแบบแผน ไม่ยืดหยุ่น สนใจบางอย่างแบบหมกมุ่น
 4. เรียกหับบ้างไม่หันบ้าง มองหน้าสบตาได้แต่ไม่นาน สนใจจอต่างๆมากกว่าบุคคล
 5. พูดซ้ำ พูดตาม พูดเหมือนทำนองเพลง ท่องเนื้อเพลง ตัวอักษรต่างๆได้แต่ไม่เข้าใจความหมาย
 6. เล่นของเล่นในรูปแบบเดิมๆ ชอบเล่นคนเดียว ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกัน