ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในเด็ก เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Influenza Virus  มี 3 สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในคน คือ สายพันธุ์ A , สายพันธุ์ B และสายพันธุ์ C  สายพันธุ์ C มีความรุนแรงน้อย ไม่พบว่ามีการระบาดเหมือนสายพันธุ์ A และ สายพันธุ์ B เรามา รู้ทัน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็ก กันเถอะ

 

โรคนี้พบได้ตลอดทั้งปี แต่พบได้บ่อยที่สุดในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว

 

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

อาการแสดงที่ชัดเจน ว่าบุตรของท่านอาจจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ คือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ(มักจะไอแห้ง) เจ็บคอ มีน้ำมูก เด็กบางรายอาจมีคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

 

การแพร่กระจายของโรค

แพร่กระจายจากคนสู่คน ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของที่มีการปนเปื้อนเชื้อไวรัส influenza virus ซึ่งเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่

 

การป้องกันบุตรของท่านจากไข้หวัดใหญ่

  • ล้างมือบ่อยๆ
  • สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปพบเจอผู้อื่น
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย วันละ 6-8 แก้ว และพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ควรพาบุตรของท่านไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 

การรักษาเมื่อพบว่าบุตรของท่านเป็นไข้หวัดใหญ่

แพทย์จะรักษาตามอาการในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง เช่น มีไข้ก็ให้ยาลดไข้ เจ็บคอก็ให้ยาแก้เจ็บคอ เป็นต้น และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการรุนแรง แพทย์จะพิจารณาให้รับประทานยาฆ่าเชื้อไวรัส  (Antivirals) ด้วย