เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้ร่วมกิจกรรมกับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโครงการ  CSR  “Ocean Life & Hospital สานฝันให้น้อง” ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ อำเภอไทรโยก จังหวัดกาญจนบุรี

261704

โดยร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ปลูกต้นไม้

มอบอุปกรณ์กีฬาและ

ตู้ยาสามัญประจำบ้าน

ให้กับโรงเรียนบ้านพุเตยและครอบครัวของนักเรียนในชุมชน

261699261701

261703261700

#สานฝันให้กับน้องOceanlifeไทยสมุทร