2

ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม กับโครงการ “คิดก่อนทิ้ง รักษ์โลก ลดขยะ

253277

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะ โดยเฉพาะพลาสติก เป็นปัญหาใหญ่ ที่ไม่ได้ไกลตัวของเราเลย
แม้ถุงพลาสติก ที่ทิ้งลงทะเลก็อาจกลายเป็นไมโครพลาสติกกลับมาในเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานได้

253275

 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ โดย คุณกรรณิการ์ พลัสสินทร์ กรรมการบริษัทกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญนี้ที่จะส่งผลต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของลูกหลานเรา

1

จึงริเริ่ม โครงการ “คิดก่อนทิ้ง รักษ์โลก ลดขยะ” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน
โรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน์ เพื่อรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดกระดาษ
( Turns Document to Digital ) ซึ่งโครงการได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น

17

16

1. บรรยายให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนาคตของลูกหลาน
2. จัดกลุ่มวางแนวทางอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

page

3

5

4
3. เริ่มโครงการแรกจากพนักงานในองค์กร โดยมอบอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลาสติกแก่พนักงานใน
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ แบบครบเซ็ตไม่ว่าจะเป็น ถุงผ้า,แก้วน้ำเยติพร้อมหลอดแสตนเลส
ไปจนถึงกล่องใส่อาหารกลางวัน เพื่อเริ่มลดขยะพลาสติกจากบุคลากรในองค์กร

8 7
4 .จัดตั้งไลน์กลุ่ม ” คิดก่อนทิ้ง รักษ์โลก ลดขยะ ” เพื่อให้สมาชิกจากโรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน์ทุกสาขา
ร่วมแชร์ แบ่งปันประสบการณ์ สิ่งดี ๆ ที่ทำเพื่อลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมของเรา

และจะริเริ่มต่อยอดไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ หรือโครงการจิตอาสาที่จะมีส่วนร่วมทำความสะอาดชุมชน
โรงเรียน วัด ในรัศมี 5-10 กม. และขยายพื้นที่ต่อไปในโครงการต่อ ๆ ไป

23

20

15

page1

18 19

25 26

24 27

22

12

13

ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีความตั้งใจที่จะเป็นอีกแรงหนึ่ง ที่ช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะขยะพลาสติกในประเทศไทยให้ลดลงอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีของทุกคน

11

9

1082495

#กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทำเพื่อโลกมนุษย์
และสุดท้ายจะตกมาถึงลูกหลานเรา

#คิดก่อนทิ้ง รักษ์โลก ลดขยะ#กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์