โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต จัดงาน “ร่วมใจ คืนกำไรสู่สังคม” ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำชุมชน และชุมชนวัดกิ่งกับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนวัดกิ่งแก้ว เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

event-140360-0

event-140360-2

event-140360-1

event-140360-3

event-140360-4

event-140360-5

event-140360-6