วัคซีนโควิด ไฟเซอร์ (Pfizer) มีชื่อทางการว่า BNT162b2 เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด mRNA รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration: FDA) เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และ WHO ให้การรับรองเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้เพิ่มข้อบ่งใช้ วัคซีนโควิด ในเด็กให้ใช้ได้ในเด็กอายุ  5 ปี -11 ปี (จากเดิมที่ให้ใช้ในอายุ 12 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 และข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการ ACIP เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ให้ใช้วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. สำหรับกลุ่มอายุ 5-11 ปี ตามขนาดและข้อบ่งใช้สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี   อย. รับรองให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิดชนิด mRNA ของไฟเซอร์  ขนาด 10 ไมโครกรัม 0.2 มล. ฉีดเข้ากล้าม 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์

สำหรับในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการอนุมัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้สามารถใช้ได้ในประเทศไทย เมื่อวัน 24 มิถุนายน 2564

ประสิทธิภาพ

– ประสิทธิภาพ : ป้องกันอาการป่วย 90.7%

ผลข้างเคียง

ภายใน 1 สัปดาห์

– ไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรง

– กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กอเมริกันที่ฉีดไป 7 ล้านคน พบ 8 คน (ประมาณ 1 ในล้าน) ซึ่งน้อยกว่าในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาก และอาการไม่รุนแรง หายเป็นปกติดี

– ผลข้างเคียงเฉพาะที่ ที่พบบ่อย คือ เจ็บบริเวณที่ฉีด 71-74%

– ผลข้างเคียงทั่วไป ที่พบบ่อย คือ อ่อนเพลีย 0.9% ปวดศีรษะ 0.3%