วัณโรคที่ก่อโรคที่ต่อมน้ำเหลือง ส่วนใหญ่พบที่ต่อมน้ำเหลืองลำคอ อาจจะบวมโตเพียงต่อมเดียว หรือบวมต่อกันหลายๆต่อมก็ได้ โดยต่อมน้ำเหลืองที่บวมขึ้นมา มักจะไม่เจ็บและไม่ได้เป็นก้อนแข็งมาก ก้อนจะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆ หากไม่ได้รับการรักษา

สาเหตุ

เกิดการติดต่อกันทางการหายใจ ไอ จาม ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค หรืออาศัยในสภาพอากาศที่ไม่ถ่ายเท แออัด มีการทำความสะอาดได้ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้มีโอกาสติดเชื้อมากกว่า โดยเชื้อจะสามารถแพร่กระจาย และลอยอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมง

อาการ

คลำได้ต่อมน้ำเหลืองบวมโตที่ลำคอหรือในส่วนอื่นๆของร่างกาย อาจต่อมฯเดียวหรือหลาย ๆ ต่อม
มักพบเกิดข้างเดียวของลำคอของร่างกาย ขนาดต่อมฯมักไม่เกิน 3 ซม. ต่อมมักไม่เจ็บ และต่อมาต่อมจะโตช้าๆต่อเนื่องอาจโตได้มากกว่า 5-10 ซม. จะต่อมจะค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆ ยึดติดกับเนื้อเยื่อรอบๆต่อมฯจนเคลื่อนที่ไม่ได้ อาจเริ่มมีอาการเจ็บตามมา หรืออาจแตกและมีสารคัดหลั่งสีขาวไหล ซึ่งสารคัดหลั่งนี้จะมีเชื้อวัณโรคปนและอาจก่อการติดเชื้อได้

อาการทั่วไปที่อาจจะมีร่วมด้วย

อ่อนเพลีย มีไข้ต่ำๆ น้ำหนักลดผิดปกติโดยหาสาเหตุไม่ได้ มีเหงื่อออกกลางคืน

การติดต่อ

ตัววัณโรคต่อมน้ำเหลือง ทั่วไปไม่แพร่เชื้อติดต่อสู่ผู้อื่น แต่ในกรณีผู้ป่วยมีวัณโรคปอดร่วมด้วยวัณโรคปอดจะเป็นตัวแพร่เชื้อฯสู่ผู้อื่นจากการไอ จาม หายใจ

การรักษา

ทานยาฆ่าเชื้อวัณโรค โดยจะต้องรักษานาน 6-9 เดือน