กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล อีกทั้งทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างหาที่สุดมิได้

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรงสาธารณสุข ในฐานะดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี