ดวงตา เป็นอวัยวะสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตาลง ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ถนอมดวงตา ปกป้อง ส่งเสริมสายตาและการมองเห็น เมื่อมีปัญหาสายตา ชีวิตไม่มีความสุข อาการ   วุ้นในตาเสื่อม เกิดได้ง่ายและอันตรายต่อการมองเห็น

เมื่อพบ อาการ วุ้นในตาเสื่อม ดังต่อไปนี้

  1. มองเห็นจุดดำ เส้นหยากไย่ ลอยบังตา
  2. มองเห็นตะกอนวุ้นตาชัดขึ้นเมื่อมองไปที่พื้นผนังห้องสีสว่าง
  3. มองเห็นแสงวาบในที่สลัวหรือมืด

ระวัง สัญญาณเตือน

อาการแทรกซ้อนสำคัญภาวะวุ้นในตาเสื่อมที่ต้องพบจักษุแพทย์ทันที หาก ละเลย ปล่อยไว้ ตาอาจบอดได้ จากจอตาหลุดลอก ดังนี้คือ

  1. มองเห็นเงาตะกอนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น
  2. มองเห็นแสงวาบ แสงแฟลช ม่านสีเทาที่ทำให้การมองเห็นลดลง
  3. สูญเสียการมองเห็นด้านข้างขอบเขตการมองเห็นแคบลง