ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)ซึ่งเป็นวิธีการรักษานิ่วในทางการแพทย์ด้วยการใช้คลื่นสั่นชนิด Extracorporeal Shock Wave ในการทำลายนิ่วในไตหรือท่อไตที่เป็นตะกอนอยู่ภายในโดยไม่ต้องผ่าตัด การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยและมีอัตราความสำเร็จสูง ทำให้เป็นวิธีการรักษาที่นิยมใช้ในการรักษานิ่วในทางการแพทย์และก็ยังถือเป็นวิธีการรักษานิ่วที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษานิ่วในทั่วโลก

การรักษานิ่วไตจะรักษาด้วยเทคนิค ESWL โดยจะใช้คลื่นช็อคเวฟเพื่อสลายนิ่วในไต โดยไม่ต้องผ่าตัด ข้อดีของการทำ ESWL อย่างเห็นได้ชัดคือช่วยลดความเจ็บปวดและเวลาในการฟื้นฟูร่างกายหลังทำการรักษา ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้เร็วขึ้นกว่าการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนทำ ESWL

เริ่มจากการตรวจสอบปริมาณน้ำหนักของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ปรับอัตราการส่งพลังงานในการส่งคลื่นของเครื่อง ESWL ให้เหมาะสมกับน้ำหนักของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังต้องทำการตรวจสอบการมีก้อนนิ่วและตำแหน่งของนิ่วในไตโดยใช้เทคนิคการสแกนด้วยเครื่องเอกซ์เรย์หรือ CT scan เพื่อให้แน่ใจว่านิ่วจะถูกส่งคลื่น ESWL ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

ผู้ป่วยควรระงับการรับประทานอาหารและน้ำอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนการทำการรักษา เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคับแค้นในกระเพาะอาหาร

หลังสลายนิ่วดูแลร่างกายอย่างไร ?

หลังทำจะเน้นไปที่การดูแลรักษาแผลและการสังเกตอาการของผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังจากการรักษา เพื่อลดอาการปวดแพทย์อาจจะสั่งยาแก้ปวดให้รับประทาน หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติอื่น ๆ เช่น มีเลือดออก ต้องนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที เพื่อดูแลและรักษาให้เหมาะสม

จำนวนการสลายนิ่ว ESWL จะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของนิ่ว โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 45-60 นาทีต่อการสลายนิ่ว แต่ในบางกรณีอาจจะใช้เวลานานกว่านี้ การสลายนิ่ว ESWL นั้นเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและมีอัตราความสำเร็จสูง แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่น อาการปวดเมื่อถ่าย หรืออาการปวดบริเวณไต ในกรณีที่เกิดอาการผิดปกติหรือปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มเติม ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

ข้อชี้บ่งการสลายนิ่ว ESWL

การรักษาด้วย ESWL ต้องตรวจสอบข้อบ่งชี้ก่อนทำการรักษา ป้องกันการสลายไม่สมบูรณ์ของนิ่วไตรวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

  • ขนาดของนิ่ว การสลายนิ่วด้วยเทคนิค ESWL จะสามารถใช้รักษานิ่วไต ที่มีขนาดไม่เกิน 2 ซม. หรือนิ่วที่มีขนาดเล็ก
  • จำนวนของนิ่ว มีจำนวนนิ่วไม่เกิน 3-4 ก้อน แต่ถ้ามีนิ่วจำนวนที่มากกว่านี้ อาจจะต้องพิจารณาการสลายนิ่วด้วยวิธีอื่น
  • ตำแหน่งของการเกิดนิ่ว การสลายนิ่ว ESWL สามารถใช้รักษานิ่วที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ถ้านิ่วตั้งอยู่ใกล้กับส่วนของไตที่มีหลายอวัยวะหรือถ้านิ่วอยู่ในตำแหน่งที่ยากต่อการเข้าถึง

การดูแลหลังการทำสลายนิ่ว ESWL

หลังการทำการรักษานิ่ว ESWL ผู้ป่วยจะต้องดูแลและรักษาตัวเองอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวและลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ประกอบไปด้วย

  1. ดื่มน้ำเพียงพอ ผู้ป่วยควรดื่มน้ำเพียงพอเพื่อช่วยละลายนิ่วและช่วยล้างเอาไว้ส่วนที่สลายออกมาผ่านทางปัสสาวะ ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 2-3 ลิตรต่อวัน แต่ถ้าผู้ป่วยมีโรคที่มีข้อจำกัดในการดื่มน้ำอย่างเช่นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำ
  2. หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อาหารเค็ม อาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเคมี
  3. ทำการเคี้ยวยาสลายนิ่ว (ถ้ามีการสั่ง) แพทย์อาจสั่งให้ผู้ป่วยเคี้ยวยาสลายนิ่วเพื่อช่วยล้างนิ่วออกไปผ่านทางปัสสาวะ ในกรณีนี้ ผู้ป่วยควรเคี้ยวยาตามคำแนะนำของแพทย์
  4. พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการ ผู้ป่วยควรติดตามอาการหลังการทำการรักษาอย่างใกล้ชิด หากมีอาการเจ็บหรือไข้อาเจียน หรือการปัสสาวะที่ผิดปกติ ควรมาพบแพทย์ก่อนวัดนัดหมาย

ติดต่อสอบถามได้ที่

สอบถามตารางออกตรวจแพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

02-115-2111 ต่อ 1112

มือถือ 092-580-0355