ต้อกระจก ( Cataracs )

ต้อกระจกเป็นความเสื่อมสภาพของลุกตาตามวัยที่เพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการขุ่นมัวของเลนส์ตา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการมองเห็น โดยพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

การสังเกตอาการของต้อกระจก

  1. มองเห็นภาพพร่ามัวเหมือนมีหมอกบัง
  2. วัตถุที่มองเห็นเป็นสีขุ่นหรือขาวซีด
  3. มองเห็นวงแสงเหมือนรอบดวงไฟ
  4. มองเห็นภาพซ้อนในตาข้างเดียว
  5. คุณภาพการมองเห็นในเวลากลางคืนลดลง
  6. ต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อย ค่าสายตาเปลี่ยนบ่อย

การรักษาต้อกระจก

ต้อกระจกรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งแผลจะมีขนาดประมาณ 3-5 mm โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที