กล่องโฟมเป็นขยะมลพิษที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และการเผาทำลายยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ความเป็นจริงกล่องโฟมเป็นภาชนะผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ เมื่อถูกนำไปใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัดจะเกิดปฏิกิริยาทำให้สารสไตรีนจากกล่องโฟมปนเปื้อนในอาหาร การทานอาหารจากกล่องโฟมจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง

สารสไตรีนจากกล่องโฟม คืออะไร

สารสไตรีน เป็นของเหลวใสอาจไม่มีสีหรือมีเหลือง ลักษณะเป็นสารที่มีความเหนียวและข้นคล้ายน้ำมัน คุณสมบัติเป็นสารที่ติดไฟง่าย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสไตรีน ได้แก่ การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ซึ่งมีพลาสติกหรือยางสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบ

สารสไตรีน เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดม การดูดซึมทางผิวหนัง และเข้าสู่ร่างกายโดยตรงด้วยการปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม ผลข้างเคียงและอาการเมื่อร่างกายได้รับสารสไตรีนเป็นเวลานานหรือได้รับในปริมาณมากๆ

ไอระเหยจากสารสไตรีน ที่เกิดจากการเผาทำลายขยะโฟม จะทำให้รู้สึกระคายเคืองตา และระบบทางเดินหายใจมีปัญหา ระคายเคืองจมูกและลำคอ

สารสไตรีนที่มีความเข้มข้นสูง เมื่อสัมผัสผิว ทำให้ระคายเคืองผิวและทำให้ผิวหนังอักเสบ

สารสไตรีนที่เข้าสู่ร่างกายด้วยการรับประทานอาหารจากกล่องโฟมติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ง่วงซึมและรู้สึกอ่อนเพลีย ร่างกายเสียสมดุล

หากได้รับสารสไตรีนสะสมเป็นเวลานาน เช่น การทานอาหารพร้อมทานจากร้านสะดวกซื้อ หรืออาหารแช่แข็ง อาหารแช่เย็นที่สามารถอุ่นในไมโครเวฟทานได้ หากอาหารเหล่านี้บรรจุอยู่ในกล่องโฟม หรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากโฟมในรูปแบบต่างๆ และทานเป็นประจำเป็นเวลานานๆจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในร่างกายตับ ไต ระบบเลือด และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งต่างๆ