เมื่อกล่าวถึง กลิ่นปาก ทุกคนคงไม่อยากมีหรือดมกลิ่นเหม็น ๆ เหล่านั้น เพราะนอกจากจะบ่งบอกถึงสถานะทางสุขภาพแล้ว บุคลิกภาพก็พลอยจะสูญเสียไปเพราะกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ ความมั่นใจในการพูดคุย การยิ้มแย้มอย่างเปิดเผยอาจจะถูกบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวคุณเองได้ อย่างไรก็ตามกลิ่นปากนี้สามารถถูกขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ หากเรารู้ สาเหตุของกลิ่นปาก ที่ทำให้เกิด

อะไรคือสาเหตุของกลิ่นปาก

  1. การดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากที่ไม่ดีพอหรือผิดวิธี โดยปกติในช่องปาก ฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวฉีกอาหารโดยมีเหงือกคอยพยุงโอบอุ้มตัวฟันไว้ หากการกินอาหารแต่ละครั้งแล้วทำความสะอาดตัวฟันและตามซอกฟันไม่ทั่วถึง ก็จะทำให้อาหารตกค้างเกิดกลิ่นเน่าบูดและก่อให้เกิดกลิ่นปากขึ้นมา รวมถึงคราบอาหารจุลินทรีย์ที่ตกค้างเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ ซึ่งจะสะสมตามรอยหยักของลิ้น ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของกินปาก
  2. การมีฟันผุ ฟันผุที่เป็นหลุมแล้วมีเศษอาหารติดก็เหมือนกับการมีถังขยะใบเล็กๆในช่องปากเมื่อมีการสะสมจึงเกิดการบูดเน่าและกำจัดออกไม่ได้ จึงส่งกลิ่นออกมาตลอดเวลา หากรอยโรคลุกลามจนมีการติดเชื้อมีหนองในตัวฟันและรอบตัวฟัน เกิดการอักเสบในช่องปากย่อมเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน
  3. โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบ เกิดจากการสะสมของคราบอาหารจุลินทรีย์และมีหินปูนมาเกาะรอบ ๆ ตัวฟันมีการอักเสบของเหงือก มีการทำลายของเนื้อเยื่อรอบตัวฟัน เช่นกระดูกเบ้าฟัน เอ็นยึดปริทันต์ เกิดหนองมีอาการฟันโยกคลอน เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นกัน

การรักษาและป้องกัน

  1. การรักษาปากให้หายเหม็น ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนโดยการแปรงฟัน แปรงลิ้น ใช้ใหมขัดฟัน อย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของอาหารและคราบจุลินทรีย์อันจะก่อให้เกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้
  2. สองการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เช่น ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ลูกอม สเปย์พ่นปาก ช่วยลดการเกิดกลิ่นปากได้จริงหรือ ดังที่กล่าวมาการที่จะขจัดกลิ่นปากให้หมดไปจะทำได้ก็ต่อเมื่อขจัดสาเหตุที่แท้จริงออกไป ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มิได้เป็นการรักษาแก้ไขอย่างแท้จริง ในทางตรงกันข้าม น้ำยาบ้วนปากบางชนิดมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดดีในช่องปากทำให้มีแบคทีเรียดังกล่าวลดลงส่งผลให้เชื้อราซึ่งปกติมีอยู่แล้วเจริญได้ดีจนเกินไปก่อให้เกิดโรคตามมา นอกจากนี้น้ำยาบ้วนปากบางชนิดมีฤทธิ์กัดทำลายเยื้อบุช่องปากเกิดการระคายเคืองอักเสบในช่องปาก บางชนิดยับยั้งการไหลของน้ำลายทำให้น้ำลายลดลงปากแห้งกลิ่นปากก็ตามมาอีก
  3. การตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ หากมีฟันผุก็ควรได้รับการอุดฟัน กรณีผุมากจนอุดไม่ได้ก็ควรถอนหรือรักษารากฟัน มีหินปูนหรือคราบอาหาร ก็ทำการขูดหินปูน ขัดทำความสะอาดช่องปาก หรือกรณีมีฟันคุด ฟันซ้อนเก ทำให้การทำความสะอาดลำบาก ก็จะแก้ไขเช่นผ่าฟันคุด ถอนฟันที่ไม่สามารถแปรงเข้าถึงได้ หรือการจัดฟันเพื่อช่วยให้การเรียงตัวของฟันดีเป็นระเบียบทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ลดการหมักหมมของเศษอาหาร กลิ่นปากก็จะหายไป

ทพ. ศักดิ์สิทธิ์ พรสี่ ทันตแพทย์