เยื่อแก้วหูเป็นเนื้อเยื่อบาง ๆ กั้นระหว่างส่วนของหูชั้นนอก(ใบหูและรูหู) และหูชั้นกลาง ซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญสําหรับการได้ยินอีกทั้งยังทำหน้าที่ป้องกันน้ำ เชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปสู่หูชั้นกลาง หากแก้วหูมีการฉีกขาดหรือที่เรียกว่าแก้วหูทะลุจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้ยินและการติดเชื้อได้

สาเหตุของแก้วหูทะลุ

สาเหตุของแก้วหูทะลุอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น

  • ใช้อุปกรณ์แหย่หู
  • การแคะในรูหู
  • โดนแรงกระแทก เช่น โดนตบบ้องหู
  • ดำน้ำลึก
  • อุบัติเหตุหรือการกระทบกระเมือนที่หูอย่างรุนแรง

อาการของหูทะลุ

  • มีอาการมีไข้ ไม่สบาย
  • ปวดหู
  • มีหนองไหลออกจากหู มีลักษณะเป็นๆ หายๆ อาจจะไม่ค่อยปวดมาก
  • มีผลต่อการได้ยินทำให้ได้ยินเสียงลดลง
  • มีเสียงอื้อในหู

ทั้งนี้หากไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจะสามารถหายเองได้ภายใน 2 – 3 เดือน โดยไม่ต้องรักษา หากมีอาการแทรกซ้อนหรือติดเชื้อเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ติดเชื้อไปยังหูชั้นในควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด