มดลูกเป็นอวัยวะที่สำคัญของเพศหญิง เป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายและจิตใจมีประโยชน์และหน้าที่มากมาย อาทิ การตั้งครรภ์  การมีประจำเดือน แต่ทั้งนี้มดลูกก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย ความไม่สุขสบายต่างๆได้ จนบางกรณีต้องพิจารณา ผ่าตัดมดลูก ออกเพื่อการรักษาและบรรเทาการเจ็บป่วยนั้นๆ

 

6 สาเหตุของการผ่าตัดมดลูก

1. ​เนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่  มีจำนวนหลายก้อน
2. เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ทำให้มีอาการปวดท้องมาก  รักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนไม่ดีขึ้น
3. ​มีภาวะเลือดออกทางช่องคลอด จนเกิดภาวะโลหิตจาง จากพยาธิสภาพของโรค
4. ​ตรวจพบมะเร็ง   มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโรงมดลูก มะเร็งรังไข่
5. ​มีภาวะมดลูกหย่อน
6. ​มีภาวะติดเชื้อในโพรงมดลูกหรืออุ้งเชิงกรานอย่างรุนแรง ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

 

ปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดมดลูก โดย การส่องกล้อง ซึ่งคงไว้ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงาม แผลขนาดเล็ก ความเจ็บปวดน้อย ลดระยะเวลาในการพักฟื้น นอนโรงพยาบาล หรือลางาน

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณลัดดาวัลย์  พยาบาลวิชาชีพ

แผนกสูตินรีเวชโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

เบอร์โทรศัพท์ 02-115-2111 ต่อ 1140

มือถือ 081-811-1236