เชื่อว่าทุกคน ไม่มีใครอยากเป็นต้อกระจก ดังนั้นเราควรศึกษา สาเหตุบางประการของโรคต้อกระจก ที่สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดต้อกระจก

สาเหตุของโรคต้อกระจกที่พบได้บ่อยๆ เช่น

 1. อายุ เมื่อเราอายุมากขึ้น เลนส์ตาก็จะมีอายุตามไปด้วย เลนส์จะมีความขุ่นมากขึ้น ความยืดหยุ่นลดลง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ โปรตีนในเนื้อเลนส์ ทำให้แสงผ่านได้น้อยลง
 2. ยาบางชนิด เช่น
  • สเตียรอยด์รวมไปถึงยาต้ม ยาสมุนไพร ยาลูกกลอน หรือยาที่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบ
  • ยาออกฤทธิ์ทางจิตประสาทกลุ่ม phenothiazines
  • ยากลุ่มควบคุมการเต้นของหัวใจ
  • ยาลดระดับไขมันในเส้นเลือด

  ดังนั้นควรระวังในการใช้ยา ที่ทำให้เราเกิดต้อกระจกได้

 3. แสงอัลตราไวโอเลต หรือ แสง UV แสงแดดจัด เป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การใส่แว่นกันแดดและสวมหมวกจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงข้อนี้ได้
 4. ดื่มสุราปริมาณมากๆ
 5. โรคทางกายที่พบว่าสัมพันธ์กับภาวะต้อกระจก เช่น
  • โรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง การคุมเบาหวานที่ไม่ดี จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นต้อกระจก
  • โรค Wilson
  • ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ
  • โรคภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis)
 6. อุบัติเหตุ ที่กระทบต่อดวงตาเช่นโดนหิน หรือเศษเหล็กกระเด็นเข้าตา นอกจากต้อกระจกแล้ว อาจทำให้ตาแตก สูญเสียการมองเห็นได้
 7. การฉายแสง ผู้ป่วยบางโรค เช่น โรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงบริเวณศีรษะ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อกระจกได้
 8. สารเคมีเข้าตา โดยเฉพาะสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างรุนแรง
 9. ไฟฟ้าช๊อต
 10. โรคทางตาที่ทำให้มีต้อกระจกมากขึ้น เช่น โรคผนังชั้นกลางของตาอักเสบ (uveitis)
  • โรค exfoliation syndrome
  • ตาที่เคยผ่าตัดวุ้นตา หรือจอประสาทตามาก่อน
  • โรคลูกตาส่วนหน้าขาดเลือด
  • โรคจอประสาทตาอักเสบและเสื่อม

เมื่อเราทราบถึงปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุต่างๆ แล้ว จะเห็นว่าอายุเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สาเหตุอื่นๆ เราสามารถเลี่ยงได้ การสวมแว่นกันแดด สวมหมวกรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ให้มีโรคประจำตัว ถ้าหากเป็นเบาหวาน ควรรักษาระดับน้ำตาลให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็น และหากมีโรคตาใดๆ ควรตรวจกับจักษุแพทย์เป็นประจำ