วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 บริษัทรักษาความปลอดภัย ASM Security Management Company Limited บริการด้านการรักษาความปลอดภัยอากาศยานในทวีปแถบเอเชีย แปซิฟิก รวมถึงบริการด้านความปลอดภัยอาคาร สถานที่สำคัญอย่างครบวงจร ให้เกียรติกับทางรพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต นำทีมงานจัดอบรมหลักสูตร First Aids & Life Basic Support เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี วันนี้พนักงานใส่ใจและให้ความร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างดี มีการซักถาม และร่วมกิจกรรม เพื่อชิงของรางวัล บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง ทีมงานขอขอบคุณและหวังในโอกาสหน้าทางรพ.จะได้รับเกียรติอีกครั้ง เรามาดูภาพบรรยากาศในวันนี้กันค่ะ

event-600716-asm-1

event-600716-asm-2

event-600716-asm-3

event-600716-asm-4

event-600716-asm-5