ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้เข้าอบรมหลักสูตร ให้จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR” ให้กับบุคลากรของบริษัท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม(ประเทศไทย)จำกัด

ซึ่งให้ความรู้ โดยทีมวิทยากร Paramedic (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ของโรงพยาบาล ในการจัดอบรมครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรของบริษัทได้รับประโยชน์และได้ความรู้เพื่อสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างดี ทุกท่านมีความตั้งใจเรียนรู้และให้ความร่วมมือกับการอบรมเป็นอย่างมาก

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม ทางทีมงานรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณค่ะ

610708-hoovercpr61-1

610708-hoovercpr61-2

610708-hoovercpr61-3

610708-hoovercpr61-4