เนื่องจากบริษัท ทีโอเอเพ้นท์ จำกัด มีกิจกรรมวันเฮลตี้เดย์ประจำปี 2562

ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

ซึ่งภายในงานทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้มีบูทตรวจสุขภาพ และกิจกรรมในร่วมสนุกมากมาย ให้แก่พนักงาน ทีโอเอ เพ้นท์

ซึ่งมีพนักงานใส่ใจสุขภาพ และเข้าร่วมเล่นกิจกรรมตามบูทเป็นอย่างดีค่ะ

 

timeline_25620305_164102

timeline_25620305_164104

timeline_25620305_164107

timeline_25620305_164110

 

timeline_25620305_164112

timeline_25620305_164115