เนื่องจากสหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 38/2562

ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้ร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา

ซึ่งภายในงานทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้มีบูทตรวจสุขภาพ และกิจกรรมสนุกมากมาย

ให้แก่พนักงานและครอบครัวของพนักงานโตโยต้า ซึ่งมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

timeline_25620304_161507

timeline_25620304_161509

timeline_25620304_161509_0

timeline_25620304_161510

timeline_25620304_161511